baner

Eko Friendly

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Certificate FSC®

Przywiązujemy wielką wagę do tego, aby materiały, które kupujemy, pochodziły z lasów zarządzanych w sposób odpowiedzialny. Czujemy się odpowiedzialni za środowisko naturalne, dlatego dbamy o przestrzeganie prawa w tej dziedzinie. Dlatego też nasza firma posiada certyfikat FSC.

Media Gold Zbigniew Rzycki Mariusz Wojtas Spółka komandytowo-akcyjna z siedzibą w Ponikiew 159, 34-100 Wadowice, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000953661, NIP 6793175848, REGON 381588073, o wpłaconym w całości kapitale zakładowym wynoszącym 1 514 000 zł

Kontakt z nami
ul. Tadeusza Śliwiaka 53B,
30-797 Kraków
Sprzedaż Polska
Tel: +48 608 464 124444
biuro@mediagold.com.pl
Wykonanie strony: Devilart