baner

Kontakt

Media Gold
ul. Tadeusza Śliwiaka 53B,
30-797 Kraków

 
Sprzedaż Polska
Mariusz Wojtas
Tel: +48 608 464 124
mariusz@mediagold.com.pl

 

Sprzedaż Międzynarodowa
Marek Szczepanik
Tel: +48 797 274 679
marek@mediagold.com.pl

 

Biuro
Monika Dobrzeniak
Tel: +48 512 923 939
biuro@mediagold.com.pl
 
 
Logistyka
Anita Żelazna
Tel: +48 600 386 860
logistyka@mediagold.com.pl

 

Technolog
Tomasz Gilewski
Tel: +48 786 498 899
technolog@mediagold.com.pl

 

Dział DTP
Robert Forma
Tel: +48 604 103 052
dtp@mediagold.com.pl
JAK PRZYGOTOWAĆ PLIKI - więcej...
 
 
 

 

Media Gold Zbigniew Rzycki Mariusz Wojtas Spółka komandytowo-akcyjna z siedzibą w Ponikiew 159, 34-100 Wadowice, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000953661, NIP 6793175848, REGON 381588073, o wpłaconym w całości kapitale zakładowym wynoszącym 1 514 000 zł

Kontakt z nami
ul. Tadeusza Śliwiaka 53B,
30-797 Kraków
Sprzedaż Polska
Tel: +48 608 464 124
biuro@mediagold.com.pl
Wykonanie strony: Devilart