baner

dtp

WYTYCZNE POPRAWNEGO PRZYGOTOWANIA PLIKÓW

 
   Pliki powinny być zapisane w formacie PDF, w przestrzeni barwnej CMYK. Spady powinny wynosić co najmniej
3 mm. Margines wewnętrzny również ustalamy na 3 mm, aby nie przyciąć istotnych elementów grafiki
(na przykład ramki czy tekstów).
Kody kreskowe powinny być w krzywych i najlepiej w kolorze 100% black.
Teksty również zamieniamy na krzywe, chociaż nie jest to wymóg. Jeżeli teksty są czarne, prosimy o nadanie
nadrukowania. Wszelkie wykrojniki powinny być w kolorach pantone z nadanym nadrukowaniem.
 

SPADY

• pudełka: 3 mm spad,
• plansze: z każdej strony spad 3 mm (uwaga, jeśli plansza posiada oklejone boki, proszę uwzględnić 15 mm
dodatkowo na owijkę). Prośba o informowanie podczas przesyłania plików, która strona planszy ma być
widoczna po złożeniu,
• formatki: poszczególne elementy wymagają: 3 mm spadu wewnętrznego + 3 mm spadu zewnętrznego, zachować
6 mm od krawędzi formatki.
 

ROZDZIELCZOŚĆ I KOLORY

• pliki dostarczamy w rozdzielczości co najmniej 300 dpi,
• czarne tło powinno być przygotowane jako: np 100% K + 40-60% CMY,
• czarne teksty i kody EAN jeżeli mają być wyłącznie czarne, przygotowujemy je jako 100% K i ustawiamy
nadrukowanie,
• zalecamy przesyłanie spłaszczonych plików,
• wykrojniki powinny być ustawione jak oddzielny kolor dodatkowy z nadanym nadrukowaniem.
 

KARTY

Pliki na karty powinny zostać przesłane do nas w następujący sposób:
• do każdej talii wymagamy dwóch plików – 1 plik z awersami, 1 plik z rewersami. 1 karta = 1 strona w pdf.
pierwsza strona w pliku z awersami odpowiada pierwszej stronie w pliku z rewersami. Czyli jeżeli w grze
posiadamy 5 talii kart, potrzebujemy 10 plików.
• pliki proszę opisać w następujący sposób: Deck 1 frontside.pdf, Deck 1 backside.pdf, Deck 2 frontside.
pdf, Deck 2 backside.pdf
UWAGA: kolejność kart w przesłanym pliku będzie odpowiadać kolejności kart w talii, tak więc np: pierwsza
karta w pliku pdf. będzie pierwszą kartą widoczną w talii.
Spady na karty :
• ramkowe muszą mieć margines wewnętrzny tj: ramkę na 4 mm. Plik powinien być w formacie właściwym
karty,
• spadowe powinny mieć co najmniej 3 mm spadu,
• proszę o zwrócenie uwagi, aby podstawa karty np: tło było stałe, a nie poprzesuwane względem siebie o minimalne
wartości, ponieważ karty nie są wtedy identyczne, a przy ramkowych widać wtedy, że „pływają”,
• prośba o opisanie, jak przygotować pliki na karty, jeśli występuje zależność językowa (warstwy),
• jeżeli karty mają różne wersje językowe, i ma być podmieniana czarna płyta, to pliki powinny być utworzone
w wersji PDF minimum 1.5 z załączonymi warstwami. W ten sposób każda warstwa językowa jest czarnym kolorem,
a tło jest stałe dla wszystkich języków. Jest to jedyny sposób na przygotowanie kilku wersji językowych.
Doświadczony zespół z wieloletnią praktyką w branży
Współpracujemy z wydawnictwami z całego świata.
Gwarancja jakości na wszytskie nasze produkty
Skontaktuj się z nami aby uzyskać doradztwo w doborze materiałów i produktów dostępnych w naszej ofercie do produkcji twojego projektu.
Najnowsze technologie produkcyjne
Dzięki nowoczesnym maszynom i zgranemu zespołowi specjalistów, możemy zrealizować każdy Twój pomysł.

Media Gold Zbigniew Rzycki Mariusz Wojtas Spółka komandytowo-akcyjna z siedzibą w Ponikiew 159, 34-100 Wadowice, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000953661, NIP 6793175848, REGON 381588073, o wpłaconym w całości kapitale zakładowym wynoszącym 1 514 000 zł

Kontakt z nami
ul. Tadeusza Śliwiaka 53B,
30-797 Kraków
Sprzedaż Polska
Tel: +48 608 464 124
biuro@mediagold.com.pl
Wykonanie strony: Devilart