Jakie testy wykonuje się, by sprawdzić wytrzymałość tektury?

Na jakość i wytrzymałość opakowań tekturowych ma wpływ wiele czynników. Chodzi m.in. o ilość warstw, sposób wykonania, a także wykorzystane składniki, w tym przede wszystkim kleje. Aby przekonać się, czy dana tektura rzeczywiście spełnia wysokie wymagania wytrzymałościowe, przeprowadzane są różnego typu testy. O jakie badania chodzi? Temat ten omawiamy w naszym artykule.

Jak weryfikowana jest wytrzymałość tektury? 

Jednym ze sposobów na określenie jakości i wytrzymałości tektury jest Test BCT (Box Compression Test), który określa odporność na ściskanie. Na czym polega? Chodzi o ściśnięcie pustego pudełka między dwiema płytami, aż do momentu, kiedy jego ścianki ulegają załamaniu. Co ważne ściskanie sprawdzane jest pionowo, poprzecznie i podłużnie. Badaniu podlega nie sama tektura, a gotowe, uformowane pudło. 

W jakim celu wykorzystywana jest ta metoda? Głównym celem jest określenie maksymalnego nacisku, który może zostać skierowany na pudło. Ma to duże znaczenie m.in. w czasie magazynowania, a także do optymalizacji kosztów produkcji opakowań.

Jak sprawdzić jakość opakowań kartonowych?

Testy przeprowadzane w celu weryfikacji jakości opakowań tekturowych to także:

  • test wchłaniania wody, który określa podatność papieru lub tektury na wchłanianie cieczy ? przed i po doświadczeniu próbka jest ważona, a wzrost masy daje podstawę do wyznaczenia poziomu wchłaniania,
  • test PETn, czyli test odporności na przebicie ? polega na pomiarze energii wymaganej do całkowitego przebicia próbki tektury specjalną głowicą,
  • test ECT (Edgewise Crush Test), czyli test wytrzymałości tektury falistej przy nacisku na krawędź ? próbka jest ściskana aż do momentu wystąpienia odkształceń,
  • wytrzymałość na przepuklenie, czyli maksymalna wytrzymałość pojedynczego arkusza papieru lub tektury na nacisk działający prostopadle do jego powierzchni,
  • Test FCT (Flat Crush Test), w którym próbka jest ściskana aż do momentu wystąpienia odkształcenia fali.
Doświadczony zespół z wieloletnią praktyką w branży
Współpracujemy z wydawnictwami z całego świata.
Gwarancja jakości na wszytskie nasze produkty
Skontaktuj się z nami aby uzyskać doradztwo w doborze materiałów i produktów dostępnych w naszej ofercie do produkcji twojego projektu.
Najnowsze technologie produkcyjne
Dzięki nowoczesnym maszynom i zgranemu zespołowi specjalistów, możemy zrealizować każdy Twój pomysł.
Media Gold Zbigniew Rzycki Mariusz Wojtas Spółka komandytowo-akcyjna z siedzibą w Ponikiew 159, 34-100 Wadowice, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000953661, NIP 6793175848, REGON 381588073, o wpłaconym w całości kapitale zakładowym wynoszącym 1 514 000 zł
Kontakt z nami
ul. Tadeusza Śliwiaka 53B,
30-797 Kraków
Sprzedaż Polska
Tel: +48 608 464 124
biuro@mediagold.com.pl
Wykonanie strony: Devilart