Opakowania farmaceutyczne, a atesty

opakowania na leki

Branża farmaceutyczna rozwija się w niesamowitym tempie. Na rynku dostępnych jest coraz więcej różnych leków i suplementów diety. Skoro jednak produkty takie mają mieć wpływ na nasze zdrowie, to również opakowania, w których są one przechowywane i sprzedawane, muszą być bezpieczne dla naszego organizmu.

Opakowania farmaceutyczne – co mówi prawo?

W branży farmaceutycznej wymagane są najwyższej jakości opakowania spełniające surowe standardy i normy bezpieczeństwa. Zgodnie z Ustawą z dnia 6 września 2001 r. Prawo Farmaceutyczne, Charakterystyka Produktu Leczniczego powinna zawierać między innymi informację o rodzaju opakowania oraz składzie materiałów, z których zostało ono wykonane. Co więcej, przed dopuszczeniem do obrotu produktu leczniczego, konieczne jest umieszczenie we wniosku m.in. wzoru opakowań bezpośrednich (mających bezpośredni kontakt z produktem) i zewnętrznych w formie opisowej oraz graficznej. Dopiero gdy wymogi jakościowe dotyczące takich opakowań zostaną spełnione, a samo opakowanie zatwierdzone, może zostać wydane pozwolenie na dopuszczenie do obrotu. W branży farmaceutycznej najczęściej możemy spotkać opakowania tekturowe, szklane bądź wykonane z tworzyw sztucznych.

Wymogi dotyczące opakowań farmaceutycznych

Wysoka jakość materiałów opakowaniowych dla produktów leczniczych musi być potwierdzona odpowiednią dokumentacją. Przykładowa specyfikacja takich opakowań obejmuje m.in. dokładny opis materiału opakowaniowego, jego wymiary, oznaczenia oraz metody przeprowadzonych badań. W przypadku opakowań z tworzyw sztucznych konieczne jest spełnienie wymogów tzw. deklaracji zgodności. Jest to gwarancja, że żadne szkodliwe substancje nie przedostaną się do wyrobu leczniczego. Wszystkie takie opakowania powinny także zostać przebadane w akredytowanym laboratorium pod kątem zgodności z Farmakopeą Europejską. Dodatkowym potwierdzeniem wysokiej jakości opakowań farmaceutycznych będzie też na przykład nieobowiązkowy certyfikat jakości ISO 9001.