Ważne informacje

Przygotowanie pliku do druku:

– każdy plik graficzny przed przekazaniem do druku jest sprawdzany przez nas pod kątem technicznego przygotowania do druku. Niepoprawne przygotowanie pliku, a co za tym idzie konieczność dokonania w nim zmian, może wpłynąć na czas realizacji zamówienia. Drukarnia nie ponosi odpowiedzialności za błędy w druku wynikające z niepoprawnego przygotowania pliku do druku przez Klienta, a także za błędy merytoryczne w projekcie (np. w tekstach).

– wszystkie pliki po impozycji wysyłamy przed drukiem do klienta w celu sprawdzenia treści merytorycznej i ich akceptacji

– za termin dostarczenia materiałów cyfrowych uważa sie czas dostarczenia kompletnych, nie wymagających poprawy materiałów. Realizacja zamówienia rozpoczyna sie w chwili zaakceptowania materiałów do druku. Od tego momentu naliczany jest termin realizacji zlecenia. W przypadku niedotrzymania terminu wykonania produkcji spowodowanego nieterminowym dostarczeniem materiałów, dostarczeniem materiałów o parametrach w znacznym stopniu odbiegających od wcześniejszych ustaleń, bądź wydłużeniu procesu akceptacji, drukarnia zastrzega sobie prawo do wydłużenia czasu realizacji zlecenia i nie uznania roszczeń finansowych. Drukarnia ma prawo obciążyć Klienta kosztami związanymi z przesunięciem terminu produkcji (przestój maszyn, zaangażowanie dodatkowego personelu do obsługi opóźnionej produkcji).

– pliki prosimy przysyłać w postaci formatu PDF, gdzie czcionki zamienione są na krzywe a grafika posiada wysoka rozdzielczość tj 300dpi, kolorystyka jest zachowana CMYK oraz dokument posiada spady. Pliki prosimy zapisywać do wersji PDF 6.0 co wykluczy błędy przy używaniu wyższych wersji programy i na odwrót

– pliki programów biurowych zapisane do PDF nie nadają się do druku!

Kolorystyka:

– w poligrafii każda pracę pełnokolorowa (np. zawierającą kolorowe fotografie) drukuje się za pomocą czterech farb drukarskich (CMYK). Tym samym jednostronny kolorowy projekt określa się jako 4×0, a dwustronny 4×4;

– do druku przeznaczone są wyłącznie pliki z grafikami w trybie kolorystycznym CMYK. Przygotowując projekt należy zatem tryb wszystkich grafiki zamienić z RGB na CMYK (w projekcie lub podczas eksportu);

– dopuszczalne jest także używanie kolorów dodatkowych z palety Pantone, jeśli w druku mają być użyte dodatkowe farby. Należy jednak zaznaczyć ten fakt na etapie kalkulacji ceny za druk i świadomie używać ich w projekcie;

– istnieje możliwość drukowania mniejszą ilością kolorów niż 4, ale trzeba wiedzieć, że nie każda grafika wyglądająca wizualnie na np. dwukolorową rozbarwia się faktycznie na dwa kolory. Należy zatem świadomie operować ilością kolorów w pliku graficznym, by był on zgodny ze złożonym zamówieniem;

– należy pamiętać, iż nieskalibrowany monitor, a także zwykła drukarka nie przedstawia kolorów w sposób wiarygodny. Do weryfikacji kolorystyki służy proof cyfrowy, który możemy na życzenie przygotować do wglądu przed rozpoczęciem druku. Do weryfikacji kolorów Pantone służą odpowiednie próbniki kolorów

Marginesy i spady:

– jeśli projekt zawiera elementy lub tła umieszczone do samej krawędzi publikacji należy zastosować spady. Oznacza to, że elementy te nie mogą kończyć się równo z linią cięcia, tylko wykraczać poza nią tak, by mogły być odcięte (pozwala to uniknąć białej obwódki wokół gotowej pracy w przypadku nieprecyzyjnego jej obcięcia). Wielkość spadu do większości standardowych druków (teczka, ulotka, pudełko) to co najmniej 3mm.

– równie istotne jest zastosowanie wewnętrznych marginesów. Ważne elementy, tzn. teksty, logotypy etc. powinny być odsunięte od linii cięcia na odległość o ok. 3mm. Wykluczy to ryzyko „przycięcia” tych elementów

Teksty:

– czarne tekst powinny mieć wyłącznie jedną składową kolorystyczną (100%K), teksty które zawierają więcej niż jedną składową mogą spowodować problemy z tzw. pasowaniem druku (równym nakładaniem się farb drukarskich), co może skutkować rozmyciem kształtu liter. Tyczy się to także kodów kreskowych, które powinny zawierać tylko 100%K

– najmniejsze dopuszczalne teksty to 5 punktów dla tekstów czarnych i 7 punktów dla tekstów kolorowych;

– należy unikać drobnych tekstów w tzw. kontrze (np. białych tekstów na czarnym tle), jeżeli jednak występują w projekcie, koniecznie muszą być w postaci obiektów wektorowych;

– czarne testy niewielkich rozmiarów są zdecydowanie bardziej czytelne od tekstów szarych. Skala szarości uzyskiwana jest w poligrafii rastrowaniem obrazu (zmniejszaniem gęstości punktów, które składają się na jest obraz), co w przypadku niewielkich liter wpływa na ostrość ich krawędzi;

– czcionki w dokumencie powinny być osadzone albo zamienione na krzywe

 Obróbka produkcyjna arkuszy do gotowego produktu:

– krojenie arkusza , dopuszczalne odchylenia akceptowalne ≤ ± 2 mm

– sztancowanie , dopuszczalne odchylenia akceptowalne ≤ ± 2 do 3 mm

– format ciecia produktu, dopuszczalne odchylenie wymiaru obcięcia egzemplarza w stosunku do wymiaru nominalnego ≤ ± 2,5 mm

– prostokątność, przycięte, prostopadłe krawędzie produktu powinny tworzyć kat 90 stopni, odchylenie od prostokątności mierzone jest w odniesieniu do grzbietu i nigdy nie powinno przekroczyć 3 mm na dłuższym boku egzemplarza

– nakład, produkt uważa sie za zgodny ze zleceniem jeżeli posiada on parametry jakościowe mieszczące sie w zakresie tolerancji dopuszczalnym przez niniejsza specyfikacje. Drukarnia zastrzega sobie prawo do odchyleń ilości gotowych produktów w stosunku do zamówienia:
tabela1

W przypadku powstania braku do nakładu lub wykryciu egzemplarzy wadliwych przez klienta w ilości nieprzekraczającej wartości podanych w tabelce, reklamacja nie zostanie uwzględniona. Brak do nakładu wykryty w drukarni zostanie zgłoszony klientowi przed wysyłka i jednocześnie kwota na fakturze zostanie umniejszona o powstały brak.